Algemeen

Een destructieve relatie, in de privé-sfeer of op het werk, kan zeer schadelijk zijn voor het psychisch welbevinden. Kenmerken van een destructieve relatie zijn onder andere:

  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Liegen, bedriegen, beschuldigen
  • Manipulatief gedrag
  • Controle
  • Weinig of geen empathie
  • Jaloezie
  • Onveiligheid, angst

Mensen met een psychische stoornis zoals die in de DSM-5 beschreven staan, hebben daar vaak zelf erg onder te lijden. Maar er zijn ook mensen met een psychische stoornis die daar zelf niet of nauwelijks onder lijden maar des te meer leed veroorzaken in hun omgeving. Op deze website worden twee persoonlijkheidsstoornissen besproken die zorgen voor veel psychische schade bij de mensen om hen heen, narcisme en psychopathie. Deze labels (ofwel diagnoses) worden door elkaar gebruikt, met name in de sociale media. Ze verschillen sterk maar hebben veel gemeenschappelijke kenmerken en symptomen.

1. Narcisme

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis voelt schaamte en schuld en is diep van binnen erg onzeker. De onzekerheid wordt gecamoufleerd door grootheidswaanzin en zich heel belangrijk voelen. Hij is alleen geïnteresseerd in zichzelf. Kritiek kan woede ontlokken.

2. Psychopathie

Dit is een een subvorm van de Antisociale Persoonlijkheidstoornis (APS). De psychopaat voelt geen schuld of schaamte, en heeft überhaupt weinig tot geen gevoel. Dat is genetisch bepaald. Omgeving en opvoeding spelen een belangrijke rol in de manier waarop de stoornis zich ontwikkelt. Daarom spreekt men van een spectrum: seriemoordenaars aan de ene kant van het spectrum en de huis-tuin-en-keuken-psychopaat aan de andere kant.