Liefdesrelaties – kenmerken

In 2014 is een onderzoek afgerond onder meer dan 600 vrouwen (i.s.m. Purdue University, Amerika). Het onderzoek richtte zich op de vraag of er sprake is van gemeenschappelijke kenmerken bij vrouwen waar de narcist/psychopaat op valt. De bevindingen van dit onderzoek zijn opgenomen in het boek The third edition of Women Who Love Psychopaths: Inside the Relationships of Inevitable Harm with Psychopaths, Sociopaths & Narcissists, november 2018.

Gemeenschappelijke kenmerken van vrouwen waar de narcist/psychopaat op valt:

  • In de relatie investeren
    empathisch, vertrouwt de ander, open, sociaal, coöperatief, loyaal, met sterke waarden en normen
  • Gericht op integriteit
    gewetensvol, te vertrouwen, reflectief, zich verantwoordelijk voelen, competent, efficiënt, doelgericht

Het zijn sterke vrouwen met goede banen, zoals arts, advocaat, docent, leidinggevende, redactrice, etcetera. De narcist/psychopaat zoekt juist deze vrouwen uit. Hij maakt gebruik van haar kwaliteiten en vaardigheden. Hij parasiteert, het geeft hem stabiliteit en status, en het is spannend om haar in zijn macht te krijgen. De manier waarop dat gebeurt put haar uit, de neerwaartse spiraal is een feit.